+BUS Utrechtse Heuvelrug

Uitstapjes voor 55+-ers van Deur tot Deur

Algemeen

Naam en contactgegevens van de organisatie
Stichting +BUS Utrechtse Heuvelrug
p/a  Jachtlaan 48,
3971 TV  Driebergen
Emailadres: info@plusbusuh.nl
Website:      www.plusbusuh.nl
Kamer van Koophandel:   64302210
RSIN / Fiscaal nummer:    8556.06.605
IBAN:                                    NL 95 RABO 0306 6957 58

Bestuur
Voorzitter                               –  Tim op ten Noort   Maarsbergen
Secretaris                               –  Fons van Leeuwen Driebergen
Financien/IT                          –  Diederik Hirschel   Leersum
Evenementen                         –  Ilona Vink              Driebergen
Vrijwilligers en Deelnemers  –  Lian Soetekouw     Leersum
De bestuursleden ontvangen, evenals de vrijwilligers, geen honorering voor hun activiteiten.

Doelstelling, zoals verwoord in oprichtingsakte

  • Voorkomen dat ouderen in een isolement komen door middel van het verzorgen van uitstapjes voor ouderen van vijfenvijftig jaar en ouder én voor mensen met een (financiële) beperking uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug, die behoefte hebben aan begeleid vervoer en aan ontmoeting met andere mensen;
  • Het bevorderen van ontmoeting en sociaal contact, het bijdragen aan de opbouw van een sociaal net werk, het stimuleren van deelname aan het maatschappelijk leven en het bestrijden van eenzaamheid;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Oprichtingsakte
Afschrift oprichting

Beleidsplan
Beleidsplan 2017 – 2024

Jaarverslagen
Jaarverslag 2021
Verslag Kascommissie 2021