+BUS Utrechtse Heuvelrug

Uitstapjes voor 55+-ers van Deur tot Deur

ANBI

Stichting +BUS Utrechtse Heuvelrug heeft de ANBI-status sinds 1 januari 2017.

Naam van de organisatie:
Stichting +BUS Utrechtse Heuvelrug

RSIN / Fiscaal nummer:   8556.06.605

Contactgegevens
J. Manger Catslaan 35
3971 JM Driebergen
Telefoon 0343 514542

Emailadres: info@plusbusuh.nl
Website:      www.plusbusuh.nl

Doelstelling, zoals verwoord in oprichtingsakte

  • Voorkomen dat ouderen in een isolement komen door middel van het verzorgen van uitstapjes voor ouderen van vijfenvijftig jaar en ouder én voor mensen met een (financiële) beperking uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug, die behoefte hebben aan begeleid vervoer en aan ontmoeting met andere mensen;
  • Het bevorderen van ontmoeting en sociaal contact, het bijdragen aan de opbouw van een sociaal net werk, het stimuleren van deelname aan het maatschappelijk leven en het bestrijden van eenzaamheid;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan 2017 – 2024

Bestuur
Tjaard de Boer, Driebergen, Diederik Hirschel, Leersum, Fons van Leeuwen, Driebergen en Tim op ten Noort, Maarsbergen.

Vooralsnog is er tussen de bestuurders geen feitelijke rolverdeling vastgelegd, terwijl de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester in overleg worden uitgevoerd.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen, evenals de vrijwilligers, geen honorering voor hun activiteiten.

Jaarverslagen:

Plusbus-Jaarverslag-2018
Financieel Jaarverslag Stichting PlusBus 2018
Controle kascommissie Stichting PlusBus 2018