+BUS Utrechtse Heuvelrug

Uitstapjes voor 55+-ers van Deur tot Deur

Verhuur aan derden

Algemeen

De +BUS. is beschikbaar voor privé personen of instellingen die een dagtochtje willen maken (kan in overleg ook in de avonden of weekends). De deelnemers aan dergelijke ritten moeten tot de doelgroep (senioren) behoren. Op wat langere termijn (2 à 3 maanden) kan naar wens een specifieke datum vastgelegd worden.

Condities

Bij boeking krijgt u een hele dag de beschikking over de bus plus chauffeur. De chauffeur bestuurt de bus, uiteraard is hij of zij bereid enige assistentie te verlenen. De chauffeur is echter geen zorgverlener of EHBO-er. U zorgt zelf voor één of meer begeleiders. Er kunnen (incl. begeleiders) 8 passagiers mee. Voor de passagiers is een inzittenden-verzekering afgesloten. Deelname/gebruik van de bus is verder voor eigen risico.

Boekingen worden gemaakt onder voorbehoud van beschikbaarheid van een +BUS-chauffeur.

Indien een entreeprijs betaald moet worden op de bestemming, is deze voor eigen rekening. De gebruikers betalen ook de toegangs- en lunchkosten voor de chauffeur.

Van de boeking ontvangt u een bevestiging per mail of per post. Ook ontvangt u een factuur van € 75,-. Pas na betaling van deze factuur is de boeking definitief. Deze factuur wordt in mindering gebracht op de eindfactuur.

Kosten

  • Tarief 1: Als een rit niet van te voren is vastgelegd (b.v. last minute vanwege een reguliere rit die is uitgevallen), geldt een prijs van € 1,00/km zonder minimumbedrag
  • Tarief 2: Voor ritten, die minimaal 2 maanden voor de rit speciaal voor u zijn vastgelegd, geldt een km tarief van € 1,00 , met een minimum van € 75,- per rit

De genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Afrekening

De eindbetaling vindt plaats door te pinnen op het draagbare PIN apparaat, dat de chauffeur bij zich heeft. De organisator van de rit pint voor het volledige verschuldigde bedrag. De kosten worden als volgt bepaald:

  • de verreden kilometers a € 1,00 (start en eindpunt is de standplaats van de bus in Driebergen)
  • de eventuele entree- en lunchkosten voor de chauffeur
  • aftrek van de € 75,- die betaald is bij de boeking

Boekingsprocedure

Boekingen kunnen gedaan worden bij het Infoteam van de +BUS., tel 06 53898127. Hier kunt u uw wensen kenbaar maken. Er zijn twee mogelijkheden:

  • U vraagt naar uitgevallen of niet ingeplande reguliere ritten in de komende weken. Bij boeking geldt tarief 1 (Zie bij kosten)
  • Als u op langere termijn (2 a 3 maanden) een specifieke datum vastlegt, geldt tarief 2.
  • Een boeking is pas definitief wanneer uw voorschot is ontvangen op IBAN NL 95 RABO 0306 6957 58 t.n.v. Stichting +BUS Utrechtse Heuvelrug.