+BUS Utrechtse Heuvelrug

Uitstapjes voor 55+-ers van Deur tot Deur

Schenken / Nalaten

Schenken

De Stichting +BUS Utrechtse Heuvelrug is een ANBI. Wij zijn erg blij met uw gift of schenking. U kunt zelf op 2 manieren profiteren van belastingvoordeel wanneer u een gift of schenking doet aan de Stichting. Allereerst bestaat de mogelijkheid een periodieke gift af te trekken van de belasting. Het voordeel is dat deze volledig aftrekbaar is. Om te profiteren van deze maximale giftenaftrek moet u minimaal 5 jaar een vast bedrag naar de Stichting overmaken. U hoeft hiervoor niet meer naar de notaris. Wel moet u uw gift of schenking vooraf schriftelijk vastleggen bv. met een modelovereenkomst “Periodieke giften”. Deze modelovereenkomst geeft maximale zekerheid voor de donateur. U mag de schenking namelijk zonder fiscale gevolgen stoppen als u arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos raakt, het goede doel geen ANBI meer is of failliet gaat. Uw belastingvoordeel gaat over de top van uw inkomen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid eenmalige giften af te trekken. Donateurs komen hiervoor in aanmerking als het totale bedrag aan giften in een jaar hoger is dan 1 procent van het verzamelinkomen, met een minimum van 60 euro. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar tot een maximum van 10 procent van het inkomen. Heb je een jaarinkomen van € 40.000,- dan is je drempel € 400,-. Geef je in een jaar € 500,- dan is slechts € 100,- aftrekbaar. Geef je de € 500,- als periodieke gift in 5 jaar, dus vijf jaar lang elk jaar € 100,-  ,dan is elk jaar het volledige bedrag van € 100,- aftrekbaar.

Nalaten

Een ANBI is een door de Belastingdienst erkend goed doel dat geheel vrijgesteld is van het betalen van erfbelasting. In uw testament kunt u de Stichting +BUS Utrechtse Heuvelrug aanmerken als erfgenaam of u kunt een legaat aan de Stichting toekennen. In beide gevallen kunt u aangeven om welk bedrag het precies gaat.

Het bestuur van de Stichting +BUS Utrechtse Heuvelrug overlegt graag met u wat het beste bij u past.
U kunt telefonisch een afspraak maken of contact opnemen met ons via

Ik heb een vraag

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht

     .